Pastoraalnõustajad ja tegevusvaldkonnad

KRISTJAN KALAMÄGI

Nõustan mehi, noori, täiskasvanuid ja vanemaid inimesi erinevate kriisi ja hingeprobleemide korral.

Oluliseks pean, et inimesed saaksid oma südamest välja rääkida ja ei peaks elama koormate all. Vajadusel saab tulla pihile, oskan hoida pihisaladusi. Usun, et Jumalal ei ole väljapääsmatuid olukordi, sest meil on Kõigeväeline Jumal.

Olen lõpetanud Leedu Rahvusvahelise piiblikooli pastor/evangelist orientatsiooniga.

Omandatud kõrghariduse Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminaris.

Aastal 2000 ordineeriti Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku pastoriks.

Tallinna ,,Nelipüha” venekoguduse pastor.

EKNK Toompea koguduse pastor.

Viimsi Vabakoguduse pastor alates 2018.a.

Olen olnud tegev: eespalveteenistuse juhina, palve ja ülistuspeo õhtute juht, Eesti Healing Rooms – juhatuse liige ja palvekliiniku töötegijana.

Nõustamisele saab registreeruda e-maili teel kristjan.kalamagi@gmail.com

Viimsi Vabakogudus
Viimsi Vabakogudus

ELLE KALAMÄGI

Nõustan noori, täiskasvanuid, kui vanemaid inimesi erinevate kriisi ja hingeprobleemide korral.

Miski ei ole lootusetu ja iga lõpp on uue algus, vahel on selleks vaja kedagi, kes aitab leida tee!

Olen lõpetanud ja omandanud meditsiinilise kõrghariduse, klassikalise laulueriala, toitumisterapeut/toitumisnõustamine ja palju meditsiinilisi täiendkoolitusi.

Nõustamisel nõustamisprotsessis on abiks mitmed täiendkoolitused psühholoogia alal, kus olen läbinud nõustamispsühholoogia, ülevaade enamlevinud psüühikahäiretest, nõustamine kriisiolukordades, leinakriis,  toitumispsühholoogia, patsiendiõpetus ja nõustamine jne.

Olen läbinud ,,Noored missiooniga“ Rahvusvaheline Ülikool, esimese aasta.

Eesti Kristlik Seminar,  ,,Valguse tee” piiblikool.

Koguduses olen aastaid töötanud ülistusjuhina muusikalises töös, kodugrupijuhina, palve ja ülistuspeo õhtute korraldajana ja töötanud Eesti Healing Room-palvekliinikus.

Nõustamisele saab registreeruda e-maili teel elle.kalamagi@gmail.com