Vaimulikud talitused

Jumalateenistused

Jumalateenistused algavad igal pühapäeval kell 12.00, millele järgneb sõpradega meeldiv suhtlus kohvilauas.

Vaimulikud talitused

Vaimulikud talitused on: koguduse liikmeks õnnistamine, usuristimine, Issanda surma mälestamine, kihlamine, laulatamine, laste õnnistamine, haigete eest palvetamine (üldjuhul õliga võidmise ja käte pealepanemisega), eestpalvetamine, hingehoid, pihtimine ja matusetalitlus.

Koguduse liikmeks õnnistamine eeldab uuestisünni kogemust ja usutunnistust Jumala lapsena.

Koguduse liikmeks astumise korral tuleb täita liikmeankeet ja leida sobiv aeg vestluseks koguduse pastoriga.

Ristimine järgneb uuestisünnile: “Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks” (Markuse 16:16). Ristimine toimub Uue Testamendi eeskujul vee alla kastmisega. Ristime Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse. Tavaliselt läbib ristitav enne ristimiskoolituse, selles osalemiseks palume pöörduda otse pastori poole. 

Püha õhtusöömaaeg on seatud kõigile uuestisündinud kristlastele, kelle suhted Jumala ja kaasinimestega on korras. Leivamurdmine toimub iga kuu esimese pühapäeva hommikusel jumalateenistusel.

Õnnistame lapsi, selle toimingu läbi usaldame oma lapse tuleviku Jumala juhtimise ja kaitse alla.

Lapsevanemate soovil lepime kokku lapse õnnistamise aja, mis tavaliselt on pühapäevase teenistuse alguses või soovi korral kodune talitus. Tavaliselt toovad lapsevanemad lapse õnnistada esimese eluaasta sees, aga mõnikord ka hiljem. Lapse õnnistamise soovi korral ei pea lapsevanem kuuluma kogudusse.

Kihlame ja laulatame eeldusega, et noorpaar usub Jumalasse ja õnnistuspalvel on nende jaoks sisuline tähendus. Soovitav on läbida abielueelne kristlik nõustamise kursus meie koguduses.

Matame lahkunuid Jumala Sõna ja palvega sõltumata usutunnistusest.

Vestleme ja palvetame

Eestpalveid võid lasta teha oma lähedaste, pereliikmete, sõprade, kaaskristlaste, võõraste ning erinevate elu olukordade eest. Eestpalveid teeme koguduse pühapäevastel jumalateenistusel, kui ka palvegruppides.

Jäta oma soov kirjalikult koguduse saali eesruumis olevasse ,,tänu ja eestpalvekasti“ või too pühapäevase teenistuse eel koosoleku juhile.

Tänupalved on samuti olulised, sest tänulikke südameid õnnistatakse!

Tule ja tunnista koguduses saadud palvevastuse eest või pane tänukiri ,,tänu ja eestpalvekasti“.

Hingehoidlikku nõustamist saab teha peale jumalateenistust või ka eraldi aega kokku leppides. Võid pöörduda pastori, koguduse diakonite või kellegi uskliku inimese poole, kes on Sulle usaldusväärne. Vajaduse korral leia pastoraalnõustaja! 

Võtame vastu pihti, patu tunnistust ja kahetsust kõigilt, kes tunnevad, et on eksinud ja soovivad rahu saada iseenda ja Jumalaga. Pihil öeldu jääb saladuseks, kuni pihtija seda ise soovib avaldada. Pöördu pihivajadusega pastori poole!

Palvetame haigete eest koguduse ühispalves või inimese soovil isiklikult käte pealepanemise ja õliga võidmise kaudu.

Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu kogudusevanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides Issanda nimel. Ja usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles, ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda. (Jk 5:14-16)